Игри

Информация за страница Ветово

Ветово се намира в Северна България, област Русе. Градът е административен център на едноименната община и същевременно трети по големина в областта след Русе и Бяла. На територията на общината пък има общо 7 населени места, като 3 от тях са градове, а останалите 4 са села. Това са съответно Ветово, Глоджево и Сеново, а селата пък са Кривня, Смирненски и Писанец. По своето географско отношение общината се намира в Североизточна България и граничи на север с община Русе, на изток – с общините Цар Калояново и Иваново, на запад – с община Кубрат и на юг – с община Разград. Ландшафтът в общината е предимно равнинен, а на места е разнообразен от различни горски масиви като акация, бор, бук, бреза, липа, дъб. Предстои координация на дейностите по възстановяване на горските масиви с плана РУГ – Русе за разширяване на залесените територии заедно с предвидени в техния план насаждения. Сред забележителностите, които си струва да бъдат видяни, са Скалният манастир от Второто българско царство и природният парк. За съжаление манастирът се руши и малък брой хора знаят за неговото съществуване. Преди години в него имаше икони, но днес и те са повредени. Манастирът се намира покрай землището на Ветово, където служейки за граница със село Цар Калоян, тече река Бели Лом. При село Писанец пък тя се среща с царкалояновската река и след сливането по-надолу с Черни Лом, става река Русенски Лом. Малко по-нататък се намира и споменатият вече природен парк. Манастирът е официален паметник на Юнеско.

                Край него се намират най-големите находища на каолин на Балканския полуостров, от който се произвеждат керамика и стъкло. Впоследствие продукцията се изнася за редица европейски страни като Австрия, Германия и Италия. Пластовете са дълбоки повече от 8 м. Всяка година на Градския стадион се чества празника на града. Така въпреки че Ветово е сравнително по-малък от някои други градове, има свои забележителности и традиции, които местните жители познават добре. Характерно за района е доброто развитие на жп транспорта и автотранспорта. През общината преминава главният път Русе – Варна, който свързва Русе, Разград и Варна. Съставните села се обслужват от четвъртокласна пътна мрежа. Доброто географско разположение в съчетание с добре развитата пътна инфраструктура правят града и цялата община перспективно и атрактивно място за инвестиции. Със сигурност много хора са посещавали Ветово поради различни причини – на път за друг по-голям град или на гости при свои близки и роднини. Всъщност градът е третият по големина в областта, което означава, че определено е известна за региона. Безспорно положително влияние в тази насока оказва пътната инфраструктура, особено предвид факта, че на много места в страната тя изобщо не е в добре поддържано състояние. Този проблем е характерен за много общини и местните власти всеки ден търсят неговото възможно най-ефикасно решение. Всъщност на местния диалект името на града се произнася не Ветово, а Вятово, като това вероятно е факт, който не всички хора знаят. Населението на града пък се състои от българи и цигани, като последните изповядват исляма. Също така съществуват циганите бургуджии, които са ислямисти и се занимават основно с ковене на желязо.

Етикети:   България , Градове
eXTReMe Tracker